Karleby

KARLEBY

Vi betjänar dig även i Karleby på Plåtvägen 7 med:

  1. Hydraulik och montering
  • slangtillverkning, komponenter, planering, montering och service
  • industrislangar
  • Enerpak
  • Parker
  • Hiflex och Salhydro återförsäljare
  1. Batterier
  • Jenox och Exide - främst för tunga fordon men även övriga fordon
  1. Smörjmedel
  • Teboil och Kendall oljor till alla fordon och maskiner
  • Hydraulikoljor
  • Industrioljor
  1. Filter
  • Vi lagerför filtrering till tunga fordon och arbetsmaskiner
  • På beställning även andra filterlösningar
  • Donaldson, Parker Baldwin, Hifi, Airfil, Hydac
  1. Eltillbehör och belysning
  • Belysning och arbetsljus till tunga fordon och arbetsmaskiner
  • Extraljus
  • Eltillbehör för montering av belysning till fordon

I Karleby betjänas du av:

  • Christian Holgers: hydraulikplanering & -försäljning    Tel: 0505599227
  • Petri Rönngård: hydraulikförsäljning                         Tel: 0503077871
  • Otto Sunabacka: hydraulikservice                            Tel: 0447769551
  • Jonny Nybacka                                                       Tel: 04478000907800090

Välkommen in!