Kompressorer

Kompressorer

När det handlar om tryckluft ställer industri- och även proffsanvändare allt högre krav på denna mångsidiga energibärare vad gäller tillgänglighet, kvalitet och ekonomi. Modern tryckluftsförsörning handlar om komplexa system, vars totala kapacitet står och faller med dess komponenters kvalitet. Vi kan kompressorer och står gärna till tjänst vare sig det gäller nyinköp, byte av gammal kompressor eller underhåll av befintligt system. Ett nära samarbete med vår leverantör och goda samarbetspartner - Kaeser Kompressorer - garanterar kvalitetsprodukter för våra kunder.

Vi på Wikro Systems Ab Oy erbjuder produkter, tjänster och helhetslösningar för olika arbetsskeden där produktion av tryckluft krävs. Tommy Krokvik står till tjänst med försäljning och planering på Industrivägen 2, medan vårt serviceteam servar och reparerar kundernas kompressorer ute på fältet.

Fråga gärna efter ett eget serviceavtal på kompressorservice!    Tommy Nylund är kompressorteamleader, tel: 044 5189144

Vi servar på plats - bekymmersfritt för dig.

  • Daniel Riska, tel: 044-781 6054
  • Anton Lönnqvist, tel: 044-481 6014
  • Henrik Hellstrand, tel: 044-381 6000

  

KAESER KOMPRESSORER erbjuder produkter, tjänster och hela systemlösningar i produktionsprocessen. Tillsamans med Kaeser erbjuder vi systemlösningar bestående av innovativa och högkvalitativa produkter och tjänster, som kan hjälpa våra kunder förbättra sin egen produktionsprocess. Utnyttja denna kunskap - låt oss göra en anpassad och högkvalitativ lösning för just ditt behov.

Från oss:

  • Kolvkompressorer
  • Skruvkompressorer
  • Kyltorkar
  • Adsorptionstorkar
  • Tryckluftsbehållare